PLECS vīzija ir veidot Latviju, kurā katram bērnam ir iespēja realizēt savu potenciālu. Mēs strādājam, lai radītu tam nepieciešamās pārmaiņas sabiedrībā, sistēmā un likumos, ieviešot inovatīvus risinājumus un veicinot visu bērna attīstībai vitāli svarīgo jomu sadarbību.

PLECS komanda šobrīd attīstījusi četrus darbības virzienus:

Plecs inovāciju vienība

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus.
Mēs esam inovāciju partneris visā pārmaiņu procesā: sākot no problēmu aktualizēšanas līdz radošu risinājumu dizainam un ieviešanai.

Atbalsta centrs Plecs

Katram bērnam ģimeni – strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.

Centrs ZIN

Attīsta un piedāvā dažādas apmācību programmas gan vecākiem, gan citiem bērnu audzināšanā iesaistītajiem, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei.

EMU:Skola

Jauns atbalsta rīks, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā. EMU:Skola sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu. EMU:Skola ir pilotēta 15 izglītības iestādēs Latvijā, aptveru vairāk nekā 300 klašu audzinātājus, 4500 bērnus, 4500 vecākus

Attīstāmies uzdodot jautājumus

Mūsu darbības jomas

Mēs darbojamies visās jomās, kuras ir noteicošas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu: ģimene, izglītība, veselība un labklājība. ​

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciāluveicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus. ​​

Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas. ​​

Mēs radām risinājumus, kuri:​

  • saved kopā visas iesaistītas puses risinājumu meklēšanas, radīšanas un ieviešanas procesā;
  • iespējami agrīnāk risina problēmu cēloņus, nevis cīnās ar sekām;
  • ir efektīvi un pierādījumos balstīti;
  • kā iniciatīvu kopums ir savstarpēji papildinoši un tādējādi veicina sistemātiskas pārmaiņas.