1. Plecs_logo_bez_teksta
plecs

Lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu

vIENOTS REDZĒJUMS PAR BĒRNU VAJADZĪBĀM UN POTENCIĀLU

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus. 

Mēs esam inovāciju partneris visā pārmaiņu procesā: sākot no problēmu aktualizēšanas līdz radošu risinājumu dizainam un ieviešanai.

PLECS DARBĪBAS VIRZIENI

Atbalsta centrs

Katram bērnam ģimeni – strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.


EMU:Skola

EMU:Skola ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā. Tas sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai tie kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu.


Centrs ZIN

Attīsta un piedāvā dažādas apmācību programmas gan vecākiem, gan citiem bērnu audzināšanā iesaistītajiem, sniedzot zināšanas, izpratni, metodes, lai kļūtu par drošu pamatu bērna izaugsmei.

Inovāciju vienība

Mēs attīstām un ieviešam jaunas idejas, kas strādā - gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Kā inovāciju partneris kopīgi attīstām inovāciju radīšanai nepieciešamo ekosistēmu, kultūru un likumdošanu.

Attīstāmies, uzdodot jautājumus

UZZINI VAIRĀK:
PLECS DOMNĪCA