1. Plecs_logo_bez_teksta

kas mēs esam?

 

Mūsu komandai ir nepieciešamās prasmes, lai ieviestu inovatīvus risinājumus un virzītu sistemātiskas pārmaiņas, sākot no padziļinātas datu un rīcībpolitikas analīzes, dizaina domāšanas un prototipēšanas līdz pārmaiņu vadībai un komunikāciju stratēģijai. 

Bet būtiskākais, kas mūs vieno, ir skaidra pārliecība, ka šķietami neiespējamās pārmaiņas patiesībā ir  sasniedzamas. Ja reiz esi sajutis pārmaiņu iespējamības garšu, katrs jaunais izaicinājums no problēmas pārvēršas izaicinājumā.

Jānis Erts

Vadītājs

Jānis ir PLECS dibinātājs. Viņa atbildībā ir organizācijas vadīšana un stratēģiskā virzība.

Georgs Rubenis

Valdes loceklis

Georgs ir PLECS administratīvais un Centrs ZIN vadītājs. 10 gadu pieredze mārketingā un administratīvajā darbībā. 

Inga Oliņa

VIP vadītāja

PLECS “Vecāku izglītības programmas” attīstības direktore un vecāku trenere. 15 gadu pieredze komunikācijas jomā.

Agita Berga

EMU: Skola projekta vadītāja

Agita vada un koordinē EMU: Skola darbību Latvijas skolās.

Kārlis atbild par PLECS projektu analītiku un datu vizuālizāciju.

Dmitrijs Matuļanis

Klīniskais psihologs, KBT terapeits apmācībā

Sofia Semenova

Klīniskā psiholoģe

Kristīne Dambe

Valdes locekle

Kristīne ir PLECS pētniecības un know-how vadītāja, nodrošinot, ka mūsu idejas un projekti atbilst pasaules jaunākajiem standartiem. Gandrīz 10 gadu pieredze pētniecībā Latvijā un Apvienotajā Karalistē.

Elīna Gaillard-Ladinska

Inovāciju vadītāja

Elīna vada PLECS inovāciju komandu, ar kuru kopā tā ievieš jaunus, inovatīvus risinājumus publiskajā un privātajā sektorā. 10 gadu starptauska pieredze inovāciju jomā.

Zane Karele

Atbalsta centra vadītāja, Mentoru programmas vadītāja

Zane ikdienā vada un koordinē PLECS Aprūpes centra darbu, savedot kopā lieliskas ģimenes ar brīnišķīgiem bērniem.

Sindija Meluškāne

Atbalsta centra atbalsta grupu vadītāja

Sertificēta mākslas terapeite (ārstniecības persona) ar specializāciju drāmas terapijā un kognitīvi biheiviorālās terapijas speciāliste apmācībā, adoptētāja, 6 bērnu mamma

Dīva Panižnika

Sociālā darbiniece

Paula Gabruševa

Juriste

PLECS ATBALSTA CENTRA Uzņemošo ģimeņu mentoru komanda

Iveta Arāja

Mentore

Ivetai ir 5 gadu pieredze bērnu tiesību aizsardzības jomā, personīga pieredze, uzņemot bērnu kā viesģimenei un 22 gadu darba stāžs pedagoga logopēda profesijā

Lilija Geža

Mentore

Adoptētāja, 4 bērnu mamma, KETBA un “Vecāku izglītības programmas” (VIP) trenere. Vada apmācības uzņemošām ģimenēm, bērnunama darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Supervizē audzuģimenes un palīdzošo profesiju speciālistus.

Olga Kupše

Mentore

Audžumamma, aizbildne, savā ģimenē kopumā audzina 6 bērnus. Biedrības „Piecas izaugsmes formulas” valdes priekšsēdētāja, skolas psiholoģe

Elīna Kerre

Mentore

Adoptētāja, 3 bērnu mamma, profesionālās kompetences pilnveides apmācību “Kompetenta emocionāli traumēta bērna aprūpētājs” (KETBA) trenere

Vēsma Sandberga

Mentore

Adoptētāja, trīs bērnu mamma, “Latvijas kristīgās alianses bāreņiem” valdes priekšsēdētāja, viena no iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” Latvijā aizsācējām, programmu VIP, KETBA, TBRI un AIRI vecākiem trenere.