1. Plecs_logo_bez_teksta

DARBI

Play Video
PLECS ziņojumi

EMU:Skola

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka bērna sociālemocionālās un uzvedības grūtības ietekmē ne tikai bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. Svarīgi šīs grūtības agrīni pamanīt un risināt, lai novērstu tālāku problēmu rašanos. Diemžēl Latvijai Eiropas Savienības kontekstā daudzi ar skolas vecuma bērnu psihoemocionālo veselību saistītie rādītāji ir vieni no vājākajiem.

Tāpēc radīta EMU: Skola – mūsdienīgs, digitāls atbalsta rīks, kas ļauj skolai sekot līdzi bērnu grūtībām, lai ātrāk un efektīvāk sniegtu nepieciešamo atbalstu. 

Lai izvērtētu, vai EMU: Skola piedāvātā skrīninga pieeja ir praktiski realizējama Latvijas skolās un profesionālās izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija finansiāli atbalstīja praktisko pētījumu, kurā pieeja tika testēta 15 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Šis zinojums atskatās uz pilota norisi, tā rezultātiem un sniedz rekomendācijas tālākai attīstībai. 

Šobrīd EMU:Skola projekts tiek turpināts un paplašināts – kopumā EMU:Skola šobrīd lieto 60 skolās, aptverot gandrīz 40 tūkstoši skolēnu.

NPAIS: Jaunā stratēģija

Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu izveidoja 2009. gadā, lai tā kā ikdienā lietojama sistēma veicinātu bērnu tiesību aizsardzībā iesaistīto institūciju sadarbību un atvieglotu informācijas apstrādi un apriti. Bija iecerēts, ka NPAIS sniegtie dati arī palīdzēs atklāt un novērst bērnu tiesību aizsardzības jomas vājos posmus – nodrošinās, ka neviens bērns “nepazūd sistēmā” un ka bērna vajadzības tiek laicīgi pamanītas un risinātas.

Diemžēl Latvijas Republikas tiesībsarga 2018. gada atzinumā (Latvijas Republikas tiesībsargs, 2018) secināts, ka sistēmai ir virkne trūkumu, kuru dēļ tā nesasniedz izvirzītos mērķus.

Šis ziņojums, ko finansēja Labklājības ministrija un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, atbalsta darba grupas darbu, kas tika nozīmēta, lai meklētu risinājumu identificētajām problēmām. 

Ziņojums izklāsīts esošās sistēmas izvērtējums, kā arī jauna redzējuma piedāvājums tam, kā sistēmai būtu nākotnē jāstrādā, lai sasniegtu precizētos mērķus.

 

plecs pārskati

Plecs gada pārskati par paveikto un turpmākajiem darbības plāniem

2021

Iepriekšējā gada pārskata un turpmākās darbības plāns

2021

01.01.2021 līdz 31.12.2021

2021

Gada pārskats
01.01.2021 līdz 31.12.2021

2020

Iepriekšējā gada pārskata un turpmākās darbības plāns

2020

01.01.2020 līdz 31.12.2020

2019

Iepriekšējā gada pārskata un turpmākās darbības plāns

2019

01.01.2019 līdz 31.12.2019

2018

01.01.2018 līdz 31.12.2018

2018

Iepriekšējā gada pārskata un turpmākās darbības plāns

2020

Iepriekšējā gada pārskata un turpmākās darbības plāns