Mūsu darbības jomas

Mēs darbojamies visās jomās, kuras ir noteicošas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu: ģimene, izglītība, veselība un labklājība. ​

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciāluveicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus. ​​

Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas. ​​

Mēs radām risinājumus, kuri:​

  • saved kopā visas iesaistītas puses risinājumu meklēšanas, radīšanas un ieviešanas procesā;
  • iespējami agrīnāk risina problēmu cēloņus, nevis cīnās ar sekām;
  • ir efektīvi un pierādījumos balstīti;
  • kā iniciatīvu kopums ir savstarpēji papildinoši un tādējādi veicina sistemātiskas pārmaiņas.