1. Plecs_logo_bez_teksta

emu:skola
pIRMAIS Digitāls atbalsta rīks Latvijā, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

konteksts

Zinātniskie pētījumi pierāda, ka bērna sociālemocionālās un uzvedības grūtības ietekmē ne tikai bērna pašsajūtu, bet arī spēju mācīties. Diemžēl Latvijai Eiropas Savienības kontekstā daudzi ar skolas vecuma bērnu psihoemocionālo veselību saistītie rādītāji ir vieni no vājākajiem. Tā, piemēram, valstī ir maz psihiskās veselības speciālistu (viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā) un vieni no augstākajiem narkotisko vielu lietošanas un mobinga izplatības rādītājiem starp skolēniem (ESPAD, 2019; Downes et al., 2016). Citu valstu, piemēram, Lielbritānijas, pieredze rāda, ka izglītības iestādes ir viens no svarīgākajiem posmiem bērnu sociālemocionālo vajadzību identificēšanā un problēmu agrīnā prevencijā, kā arī kopējā bērnu sociālemocionālās veselības stiprināšanā (Public Health England, 2016; Department for Education, 2018). Sistemātisks visu bērnu skrīnings var nodrošināt to, lai visu bērnu grūtības tiek pamanītas. 

Latvijā  praksē nebija ticis ieviests neviens skrīninga instruments bērnu emocionālo un uzvedības grūtību monitorēšanai, ko varētu efektīvi pielietot vispārējās populācijas līmenī. Tā radās EMU: Skola ideja – mūsdienīgs, digitāls atbalsta rīks, kas ļautu skolai sekot līdzi bērnu grūtībām, lai ātrāk un efektīvāk sniegtu nepieciešamo atbalstu.

 

Projekta norise

Lai izvērtētu, vai EMU: Skola piedāvātā skrīninga pieeja ir praktiski realizējama Latvijas skolās un profesionālās izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) finansiāli atbalstīja praktisko pētījumu, kurā pieeja tika testēta 15 izglītības iestādēs visā Latvijā. Pilotprojekta virsmērķis bija izpētīt nepieciešamās darbības un resursus izglītojamo sociālemocionālās un mentālās veselības problēmu identificēšanas un risināšanas pieejas procesa un algoritma aprobācijai Latvijas skolās.

Pilotā iesaistītās izglītības iestādes ietvēra dažādu izglītības iestāžu veidus (pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas, profesionālās vidusskolas un tehnikumus). Šajās izglītības iestādēs kopā mācījās gandrīz 7000 izglītojamo 383 klasēs vai grupās/kursos.

Pilotprojekts norisinājās no 2021. gada februāra līdz jūlijam. Lielākajā daļā pilotskolu skrīnings norisinājās martā–aprīlī, rezultāti bija pieejami aprīļa beigās–maija vidū. Atgriezeniskās saites intervijas un fokusgrupas norisinājās maijā un jūnijā. Pilotprojekta laikā tika veiktas dažādas izglītojošās aktivitātes un tika nodrošinātas nepieciešamās mācības par skrīninga veikšanu un rezultātu interpretēšanu. 

Lai izvērtētu EMU:SKOLA ideju un projekta ieviešanas gaitu skolās, PLECS komanda pastāvīgi sekoja līdzi projekta darbībai skolās, veica  vairāk nekā 40 intervijas un fokus grupas ar pilotskolu klašu audzinātājām/iem, atbalsta personālu un skolu direktorēm/iem , kā arī vairākas fokus grupas ar vecākiem. 

 

Rezultāti

Pilotprojekts noritēja ļoti veiksmīgi un pierādīja EMU: Skola potenciālu – pozitīvās atsauksmes no skolām un vēlme lietot EMU: Skola arī nākamgad pat pārspēja PLECS komandas gaidas, ņemot vērā to, cik prasīgs “klients” ir aizņemtie klašu audzinātāji, atbalsta personāls un direktori. Skolu vadības komandas un atbalsta personāls ir parādījis savu gatavību izmēģināt inovācijas un būt par šīs tēmas “karognesējiem” skolās. 

Skolas norādīja, ka EMU:Skola skrīnings ir palīdzējis ieraudzīt daudz gadījumu, kurus bez skrīninga tās būtu palaidušas garām. Pilotprojekts arī parādīja, ka skolās ir nepieciešams vairāk atbalsta personāla, lai bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts, varētu palīdzēt savlaicīgi. 

Šobrīd EMU:Skola jau ir ieviesušas 60 skolas, aptverot gandrīz 40’000 skolēnu. Plānots, ka uz 2022.gada 1. septembri EMU:Skola lietos jau 170 skolās visā Latvijā, aptverot gandrīz 102’000 skolēnu. 

EMU:Skola pastāvīgi attīstās, vadoties pēc lean produktu attīstības principa: balstoties uz lietošanas analīzi un skolu atsauksmēm (caur lietotāju testiem, intervijām, novērojumiem), tālāk attīstām un pilnveidojam EMU:Skola, lai šis rīks kļūtu par neatsveramu palīgu skolu darbā bērnu sociālemocionālās un uzvedības grūtību jautājumos. 

Vairāk: www.emu.lv