1. Plecs_logo_bez_teksta

EMU:Skola – digitāls atbalsta rīks, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolās

Rezultāti:Veiksmīgi realizēts pilotprojekts ar 15 skolu, 342 pedagogu, 4618 skolēnu un 4720 vecāku līdzdalību
Sākot no 2021./2022. m.g. EMU:Skola tiek piedāvāta skolām, kā izstrādāts, gatavs atbalsta rīks audzināšanas darbā skolotājiem
Gala nodevums (iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijai 2021. gada oktobrī)
Vairāk par EMU:Skola – mājas lapā emu.lv