EMU:Skola – digitāls atbalsta rīks, kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolās

Rezultāti:Veiksmīgi realizēts pilotprojekts ar 15 skolu, 342 pedagogu, 4618 skolēnu un 4720 vecāku līdzdalību.