1. Plecs_logo_bez_teksta

PLECS

INOVĀCIJU VIENĪBA

Kad bija pēdējā reize, kad jūs darījāt kaut ko jaunu?

Mēs esam inovāciju partneris visā pārmaiņu procesā: sākot no problēmu aktualizēšanas līdz radošu risinājumu dizainam un ieviešanai.​

Mēs ticam, ka ilgstoši neatrisinātas, sasāpējušas problēmas var risināt tikai ar inovatīvām pieejām. Mēs ieklausāmies sistēmas dalībniekos un kopīgi veidojam, testējam un ieviešam pierādījumos balstītus, efektīvus risinājums.​

Caur savu darbu mēs arī mērķtiecīgi attīstām un popularizējam inovāciju pieejas Latvijas publiskajā sektorā. ​

Mūsu pieeja

Centrā- Cilvēks

Problēmu izpēte un risinājumi tiek veidoti no cilvēka - gala lietotāja - skatu punkta. Procesiem un produktiem ir jāpielāgojas cilvēkam, ne otrādāk.

Pragmatisms un izmērāmi mērķi

Mēs veidojam reālistikas un ieviešamas idejas, kurām nospraužam konkrētus un izmērāmus mērķus. Mēs ieviešam idejas, kas strādā.

Pakāpeniska idejas ieviešana

Mēs ieviešam idejas pakāpeniski, tās testējot un pēc tam attiecīgi pielāgojot. Mums ir svarīgi, ka risinājumi atbilst lietotāju vajadzībām un patiešām risina problēmas.

Metodoloģija

Mēs vadāmies pēc pasaulē pārbaudītām metodēm – tādām kā Dizaina domāšana un Agile – tās pastāvīgi atjauninot un pielāgojot mūsu projektu vajadzībām. 

Kopumā, mūsu metodoloģisko pieeju var rezumēt trīs pamata soļos: 

1 IMERSIJA

  • Datos un pierādījumos balstīta problēmas definēšana un analīze, pasaules prakses izpēte
  • Pārmaiņu “atslēgas cilvēku” identificēšana un agrīna iesaistīšana, problēmas aktualizēšana sabiedrībā
  • Potenciālie konceptuālie risinājumi un stratēģiskā vīzija pārmaiņām

2 KONCEPCIJA

  • Inovācijas metožu pielietošana iteratīvā un pakāpeniskā risinājumu dizainā un testēšanā (agrīnās un vēlīnās fāzes prototipēšana) kopā ar partneriem.
  • Balstoties uz testēšanas rezultātiem, izstrādājam efektīvāko detalizētu risinājuma konceptu un ieviešanas ceļas karti.

3 IEVIEŠANA

  • Ieviešanas stratēģija un produkta palaišana
  • Pārmaiņu un komunikācijas vadība
  • Galveno darbības  rādītāju analīze un iterācija
Jaunākie projekti

Digitāls atbalsta rīks,
kas ļauj sekot līdzi bērnu emocionālajām vajadzībām skolā

EMU:Skola sniedz praktiskus ieteikumus skolotājiem, lai skola kopā ar vecākiem var labāk atbalstīt bērnu. 

Lai pārbaudītu ideju un definētu tās veiksmīgāko ieviešanas pieeju, projekts tika pilotēts un pārbaudīts 15 izglītības iestādēs visā Latvijā 2021. gada pavasarī. 

Idejas attīstībā un palaišanā vadījāmies pēc Dizaina domāšanas metodoloģijas, izstrādes procesā iesaistot skolas –  skolotājus, sociālos pedagogus, psihologus un skolu direktorus. 

Šobrīd EMU:Skola jau lieto vairāk nekā 60 skolās visā Latvijā, aptverot gandrīz 40 000 skolēnu.