1. Plecs_logo_bez_teksta

Jauns projekts palīdzēs sociālās drošības jomā Latvijā

Ir sācies jauns projekts Latvijā, kas palīdzēs cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga sociālā palīdzība. Projekts saucas “Sociālās drošības interešu pārstāvības tīkls”. To atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un vada nodibinājums “Fonds PLECS”.

Kas ir šis projekts? Tas ir liels sadarbības tīkls dažādām organizācijām, kas strādā, lai palīdzētu cilvēkiem. Šīs organizācijas runās par cilvēku problēmām un vajadzībām ar valdību un citām iestādēm, lai palīdzētu izmainīt likumus un noteikumus.

Kāpēc šis projekts ir svarīgs? Daudzi cilvēki Latvijā, piemēram, vecāki cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, un cilvēki, kuriem grūtības, dažādas vajadzības, bet ir maz naudas, bieži saskaras ar problēmām. Viņiem ir grūti saņemt palīdzību, kas viņiem ir vajadzīga. Šis projekts palīdzēs viņiem saņemt šo palīdzību vieglāk.

Kas notiks šajā projektā? Organizācijas mācīsies, kā labāk runāt par cilvēku problēmām un vajadzībām. Tās arī strādās kopā, lai atrastu labākos veidus, kā palīdzēt cilvēkiem.

Kas ir šīs organizācijas? Ir četras galvenās organizācijas:

  1. “Fonds Plecs” – palīdz ģimenēm un bērniem.
  2. Latvijas Pilsoniskā alianse – palīdz vecākiem cilvēkiem un tiem, kam ir maz naudas.
  3. Latvijas Samariešu apvienība – palīdz cilvēkiem pēc darbspējas vecuma un cilvēkiem ar invaliditāti.
  4. Centrs Marta – palīdz cilvēkiem, kuri ir cietuši no vardarbības.

Šis projekts ir svarīgs solis, lai padarītu dzīvi Latvijā labāku tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs.