Mentorprogramma uzņemošajām ģimenēm

Situācijas apraksts:Ik gadu Latvijā bērni nonāk aizbildnībā un audžuģimenēs, pēc laika pavadīšanas viesģimenēs. Bērniem, kuri šķirti no savām ģimenēm ir nepieciešamas uzņemošās ģimenes rūpes un mīlestība. Taču vienlaikus ļoti svarīgi, ka uzņemošās ģimenes jau no pašiem pirmsākumiem pārzina konkrētas, praktiskas metodes kā palīdzēt bērnam tikt galā ar situācijas pieņemšanu, pozitīvu pieredzi, kas sniedz ilgtermiņa rezultātu.
Problēma:Nezinot un neapzinot, kur vērsties pēc atbalsta, lai risinātu kādas noteiktas situācijas ar uzņemtajiem bērniem, jaunās uzņemošās ģimenes atsakās no bērnu aprūpes.
Pirms statusa iegūšanas apgūtās prasmes mācību programmu ietvaros nereti netiek pielietotas, jo pagājis pārāk ilgs laiks kopš mācību apguves un reālas bērna uzņemšanas.
Risinājums:Izveidota mentoru atbalsta programma, kura sniedz atbalstu gan emocionālos, gan praktiskos jautājumos. Uzņemošās ģimenes tiek stiprinātas ar praktisku palīdzību dažādu metožu ieviešanā, kuras veicina drošas piesaistes attiecības ar bērnu.
Rezultāti:Atgriezto bērnu skaits bērnu namā samazinājies no 15% uz 1%.