1. Plecs_logo_bez_teksta

Mūsu pieeja

Mēs esam inovāciju partneris visā pārmaiņu procesā: sākot no problēmu aktualizēšanas līdz radošu risinājumu dizainam un ieviešanai.​

Mēs ticam, ka ilgstoši neatrisinātas, sasāpējušas problēmas var risināt tikai ar inovatīvām pieejām. Mēs ieklausāmies sistēmas dalībniekos un kopīgi veidojam, testējam un ieviešam pierādījumos balstītus, efektīvus risinājums.​

Caur savu darbu mēs arī mērķtiecīgi attīstām un popularizējam inovāciju pieejas Latvijas publiskajā sektorā. ​

Datos un pierādījumos balstīta problēmas definēšana un analīze, pasaules prakses izpēte.​

Pārmaiņu “atslēgas cilvēku” identificēšana un agrīna iesaistīšana, problēmas aktualizēšana sabiedrībā.

Potenciālie konceptuālie risinājumi un stratēģiskā vīzija pārmaiņām.

Inovācijas metožu pielietošana iteratīvā un pakāpeniskā risinājumu dizainā un testēšanā (agrīnās un vēlīnās fāzes prototipēšana) kopā ar partneriem.

Balstoties testēšana rezultātos, izstrādājam efektīvāko detalizētu risinājuma konceptu un ieviešanas ceļas karti.

Ieviešanas stratēģija.

Pārmaiņu un komunikācijas vadība.

Datos balstīta efektivitātes monitoringa sistēmu dizains un ieviešana.