Mūsu 3 stratēģiskās prioritātes

I. Attīstīt valstiski vienotu un stratēģisku redzējumu par bērnu vajadzībām nākotnes potenciāla sasniegšanai.

II. Attīstīt un padarīt plašāk pieejamu PLECA līdz šim sniegto atbalstu un ieviestos risinājumus.

III. Mērķtiecīgi attīstīt un popularizēt inovāciju pieeju izmantošanu Latvijas publiskajā sektorā.

Veicinot jomu sadarbību, virzām vienotu redzējumu par bērna vajadzībām un sistemātiski ieviešamajām pārmaiņām, kas vērstas uz agrīnās prevencijas sistēmas stiprināšanu. ​

Kā inovāciju partneris konkrētās iniciatīvās kopīgi radām instrumentus un pieejas problēmu agrīnai pamanīšanai un starpdisciplinārai risināšanai, it īpaši saistībā ar bērnu emocionālo un mentālo veselību.

Turpinām strādāt, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē. Sniedzam emocionālo, juridisko un praktisko atbalstu bez vecāku gādības palikušo bērnu uzņemošajām ģimenē. Rīkojam satikšanās pasākumus. ​

Padarām plašāk pieejamu mūsu “Vecāku izglītības programmu”, kura sniedz vecākiem nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai veicinātu bērnu pilnvērtīgu attīstību.​

Kā inovāciju partneris kopīgi attīstām inovāciju radīšanai nepieciešamo ekosistēmu, kultūru un likumdošanu. ​

Veicinām izpratni par inovāciju procesu būtību un “pievienoto vērtību”. ​

Konkrētās iniciatīvās pielietojam un attīstām inovāciju metodes, it īpaši risinājumu kopradīšanu un agrīnu prototipēšanu.