NPAIS jaunā stratēģija: Ceļā uz mūsdienīgu atbalsta sistēmu katram bērnam

Rezultāti:Stratēģija radīta, saskaņota ar iesaistītajām pusēm. Saskaņošanas procesā valdības ziņojums..