1. Plecs_logo_bez_teksta

NPAIS jaunā stratēģija: Ceļā uz mūsdienīgu atbalsta sistēmu katram bērnam

NPAIS Jaunā stratēģija
Rezultāti:Stratēģija radīta, saskaņota ar iesaistītajām pusēm. Saskaņošanas procesā valdības ziņojums..