1. Plecs_logo_bez_teksta

MŪSU PIEEJA

Mēs darbojamies visās jomās, kuras ir noteicošas, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja sasniegt savu potenciālu: ģimene, izglītība, veselība un labklājība.

Mūsu mērķis ir virzīt valstiski vienotu redzējumu par bērnu vajadzībām un potenciālu, veicinot visu iesaistīto jomu sadarbību un starpnozaru risinājumus. 

Mūsu iniciatīvu kopuma mērķis ir radīt sistemātiskas pārmaiņas.

PLECS pieeja

Kopveide risinājumu veidošanā

Risinājumi saved kopā visas iesaistītas puses risinājumu meklēšanas, radīšanas un ieviešanas proces

Fokuss uz problēmu cēloņiem, ne sekām

Mēs vēlamies iespējami agrīnāk risināt problēmu cēloņus, nevis cīnīties ar sekām

Zinātnē balstītas idejas un risinājumi

Risinājumi ir efektīvi un pierādījumos balstīt

Risinājumi sistēmiskām pārmaiņām

Risinājumi kā iniciatīvu kopums ir savstarpēji papildinoši un tādējādi veicina sistemātiskas pārmaiņas

PLECS misija

1

Attīstīt valstiski vienotu un stratēģisku redzējumu par bērnu vajadzībām nākotnes potenciāla sasniegšanai

Veicinot jomu sadarbību, virzām vienotu redzējumu par bērna vajadzībām un sistemātiski ieviešamajām pārmaiņām, kas vērstas uz agrīnās prevencijas sistēmas stiprināšanu. ​

Kā inovāciju partneris konkrētās iniciatīvās kopīgi radām instrumentus un pieejas problēmu agrīnai pamanīšanai un starpdisciplinārai risināšanai, it īpaši saistībā ar bērnu emocionālo un mentālo veselību.

2

Attīstīt un padarīt plašāk pieejamu PLECS līdz šim sniegto atbalstu un ieviestos risinājumu

Turpinām strādāt, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē. Sniedzam emocionālo, juridisko un praktisko atbalstu bez vecāku gādības palikušo bērnu uzņemošajām ģimenē. Rīkojam satikšanās pasākumus. ​

Padarām plašāk pieejamu mūsu “Vecāku izglītības programmu”, kura sniedz vecākiem nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai veicinātu bērnu pilnvērtīgu attīstību.​

3

Mērķtiecīgi attīstīt un popularizēt inovāciju pieeju izmantošanu Latvijas publiskajā sektorā

Kā inovāciju partneris kopīgi attīstām inovāciju radīšanai nepieciešamo ekosistēmu, kultūru un likumdošanu. ​

Veicinām izpratni par inovāciju procesu būtību un “pievienoto vērtību”. ​

Konkrētās iniciatīvās pielietojam un attīstām inovāciju metodes, it īpaši risinājumu kopradīšanu un agrīnu prototipēšanu.

UZZINI VAIRĀK: PLECS domnīca