1. Plecs_logo_bez_teksta

Satikšanās pasākumi kā efektīvākais veids bērnam satikt uzņemošo ģimeni

Situācijas apraksts:Ierastā kārtība, kādā Latvijā audžuģimenes, aizbildņi, adoptētāji un viesģimenes iepazīstas ar bērnu, ir diezgan formāla – pirmais, ko par bērnu uzzina ģimene, ir viņa medicīniskais apraksts un raksturojums. Tikšanās klātienē notiek vēlāk, un pastāv liela varbūtība, ka tā norisinās kādā no aprūpes iestādes kabinetiem. Tā kā lielāka vecuma bērns skaidri apzinās, kāpēc viņu apciemo, bet, iespējams, nākamā tikšanās neseko, viņš var justies vīlies, pazemots vai vainot sevi. Mēs uzskatām, ka, pirmkārt, cilvēcisks kontakts ir svarīgāks par dokumentiem un, otrkārt, ģimenei ar bērnu jāiepazīstas neformālos apstākļos, kas neveicina bērna retraumatizāciju.
Izaicinājums:Bērna apraksts, kuru ģimene saņem pirms tikšanās, ne vienmēr atspoguļo viņa aktuālo veselības stāvokli un nepilnīgi raksturo viņa personību, tomēr zināmu priekšstatu par bērnu veido. Dažkārt, saņemot aprakstu, ģimene izvēlas ar konkrēto bērnu neiepazīties, kaut arī, iespējams, tikšanās būtu veiksmīga. Šobrīd aprūpes iestādēs lielākoties palikuši pusaudži, bērni, kas uzņemami kopā ar māsām un brāļiem, un bērni ar veselības traucējumiem. Viņu iespējas nonākt ģimenēs, izmantojot ierasto formālo kārtību, ir visai niecīgas.
Risinājums:Satikšanās pasākumi Fonda organizētie satikšanās pasākumi nodrošina iespēju bērniem un ģimenēm iepazīties bērniem saudzīgā veidā – kopīgi darbojoties, piemēram, ejot pārgājienā, iesaistoties komandu spēlēs, dodoties izzinošās ekskursijās vai plecu pie pleca apgūstot jaunas prasmes. Bērnu nonākšana ģimenēs nav pasākumu vienīgais mērķis – ne mazāk svarīgi ģimenēm radīt iespēju iepazīt bērnus realitātē un rosināt paskatīties uz viņiem no personības, bet ne vecuma, dzimuma vai medicīniskā apraksta puses. Cilvēcisks kontakts bieži vien maina domas, un ģimenes uzņem lielāka vecuma, skaita vai atšķirīga veselības stāvokļa bērnus, nekā plānojuši iepriekš.
Rezultāti:Rezultāti ir vērā ņemami – katrs sestais bērns pēc dalības mūsu organizētajās aktivitātēs nonāk ģimenē, lielākoties – bērni vecumā virs 10 gadiem. Fonds satikšanās pasākumus rīko jau trešo gadu, vidēji gada laikā mūsu pasākumos tiekas 150 bērni un 115 uzņemošās ģimenes, līdz šim esam noorganizējuši 22 pasākumus visā Latvijā.