Vīzija un misija

PLECS vīzija ir veidot Latviju, kurā katram bērnam ir iespēja realizēt savu potenciālu. Mēs strādājam, lai radītu tam nepieciešamās pārmaiņas sabiedrībā, sistēmā un likumos, ieviešot inovatīvus risinājumus un veicinot visu bērna attīstībai vitāli svarīgo jomu sadarbību.